Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Vũ Đức Chính
kế toán kiểm toán
(TBTCO) - Trên cơ sở rà soát, đánh giá và tổng hợp danh sách các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực quản lý hành nghề kế toán, kiểm toán, thi cấp chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên đủ điều kiện nâng cấp từ dịch vụ công trực tuyến cấp độ 1 lên dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4...
Xã, phường, thị trấn có trách nhiệm lập báo cáo cung cấp thông tin tài chính gửi Kho bạc Nhà nước
(TBTCVN) - Bộ Tài chính đã hoàn tất việc lấy ý kiến và đang tiếp thu, hiệu chỉnh dự thảo thông tư hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã. Hướng dẫn mới này cập nhật các chính sách pháp luật mới, sẽ đảm bảo tính khả thi, dễ áp dụng trong quản lý ngân sách và tài chính xã.
kế toán, kiểm toán
(TBTCO) - Chiều ngày 11/1/2019, Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán (QLGSKTKT) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai chương trình công tác năm 2019.
ảnh minh họa
(TBTCVN) - Theo ông Vũ Đức Chính - Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán, tính từ năm 2006 đến nay, chế độ kế toán (CĐKT) hành chính sự nghiệp (HCSN) đã bộc lộ khá nhiều bất cập.
trang 6
(TBTCVN) - Với việc thực hiện chức năng mới là tổng kế toán nhà nước (TKTNN), đội ngũ cán bộ kế toán nghiệp vụ thuộc Kho bạc Nhà nước (KBNN) sẽ có trách nhiệm tiếp nhận thông tin báo cáo tài chính của các đơn vị kế toán nhà nước