Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Vụ Kế hoạch Tài chính
Mỗi năm, ngân sách dành 1% tổng chi cho hoạt động sự nghiệp BVMT
(TBTCVN) - Mặc dù ngân sách nhà nước (NSNN) hàng năm đều bố trí dự toán chi cho hoạt động bảo vệ môi trường (BVMT), nhưng thực tế cho thấy, chi chưa đúng, chưa trúng, chưa sử dụng hết ngân sách đang là vấn đề lớn đặt ra đối với các bộ, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ này.
yt
(TBTCO) - Trong năm 2017 và 2018, Bộ Y tế đã chuyển 12 bệnh viện (BV) từ nhóm tự đảm bảo một phần chi thường xuyên sang nhóm tự đảm bảo chi thường xuyên. Từ đó, số đối tượng hưởng lương từ ngân sách giảm 25.362 người (của 24 bệnh viện), tương đương giảm chi khoảng 2.127 tỷ đồng/năm.
(TBTCO) - Vụ Kế hoạch – Tài chính – Bộ Tài chính mời thầu Duy trì và chăm sóc cây xanh tại Trụ sở cơ quan Bộ Tài chính
(TBTCO) - Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Tài chính mời thầu Sản xuất phim tài liệu “Đồng tiền Tài chính – Giấy bạc Cụ Hồ, một chặng đường lịch sử”