Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vụ kiện thương mại
(TBTCO) - Hơn 40 vụ kiện mà các DN Việt phải đối mặt khi XK hàng hóa là một con số không nhỏ và đang trên đà gia tăng đã ảnh hưởng không tốt đến sản xuất kinh doanh của DN. Đã đến lúc, DN cần chủ động phòng tránh và đối phó với những vụ kiện thương mại quốc tế.