Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vụ lúa đông xuân 2016
lúa gạo
(TBTCO) - Hạn, mặn đã làm 180.000 ha lúa Đông Xuân ở ĐBSCL thiệt hại nhưng bù lại, diện tích lúa vụ Thu Đông tới ở khu vực này sẽ tăng thêm 200.000 ha nên cả nước sẽ không lo thiếu gạo xuất khẩu.