Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Vụ NSNN
Chỉ số công khai ngân sách ngày càng minh bạch.
(TBTCVN) - Điểm số công khai minh bạch ngân sách của Việt Nam đã tăng mạnh so với các năm trước.
Chỉ có thúc đẩy doanh nghiệp phát triển mới tạo nguồn thu bền vững.
(TBTCVN) - Hiện nay mới chỉ có 16/63 địa phương tự cân đối được ngân sách.
Hội nghị tập huấn kế toán nợ công
(TBTCVN) - Theo hướng dẫn tại Thông tư 74, nội dung kế toán nợ công là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, giám sát, phân tích và cung cấp thông tin một cách kịp thời, đầy đủ, chính xác, trung thực, liên tục và có hệ thống về tình hình vay, lãi, phí và chi phí đi vay và tình hình trả nợ vay...
Cần đẩy nhanh việc tự chủ tài chính
(TBTCVN) - Theo Bộ Tài chính, trong cơ cấu chi ngân sách, chi thường xuyên đã giảm so với những năm trước đây. Tuy nhiên, chi thường xuyên chủ yếu là chi con người, nên việc điều chỉnh, cơ cấu lại phụ thuộc nhiều vào kết quả thực hiện tinh giảm biên chế và đổi mới khu vực sự nghiệp công.
Cơ quan thuế các cấp tăng cường công tác quản lý thu, đáp ứng các nhiệm vụ chi. Ảnh: T.T
(TBTCVN) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019. Trong đó, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện chi ngân sách trong phạm vi dự toán được giao.
Lực lượng hải quan tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại. Ảnh: T.T
(TBTCVN) - Công tác quản lý ngân sách nhà nước (NSNN) thời gian qua đã đạt những kết quả quan trọng, tuy nhiên, vẫn còn sai phạm, còn tình trạng chấp hành kỷ luật, kỷ cương tài chính chưa nghiêm.
Thu thuế từ khu vực DNNN đạt 76,3% dự toán, tăng 6,3%.   Ảnh TL minh họa
(TBTCVN) - Theo Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 10 ước đạt 136,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 10 tháng ước đạt 1.120,3 nghìn tỷ đồng, bằng 84,9% dự toán, tăng 15,1% (so cùng kỳ năm 2017).
Công tác kiểm soát chi được Kho bạc Nhà nước thực hiện nghiêm.
(TBTCVN) - Để giữ nghiêm kỷ luật tài khóa ngay từ đơn vị sử dụng ngân sách, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý trách nhiệm người đứng đầu.
Việc cơ cấu lại thu - chi NSNN theo phân cấp ngân sách
(TBTCVN) - Phân cấp ngân sách nhà nước (NSNN) theo Luật NSNN năm 2015 đã tạo chủ động cho chính quyền địa phương trong quyết định nguồn thu và nhiệm vụ chi.