Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp
thứ trưởng trần văn hiếu
(TBTCO) - Thứ trưởng Trần Văn Hiếu khẳng định, Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp - Bộ Tài chính là mắt xích quan trọng trong dây chuyền thực hiện quản lý ngân sách với khối lượng lớn văn bản pháp luật được hoàn thành.
KCB tại bệnh viện
(TBTCVN) - Trao đổi với phóng viên TBTCVN, bà Vũ Thị Hải Yến - Trưởng phòng Sự nghiệp y tế xã hội, Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính cho biết, các cơ sở y tế không đảm bảo chi thường xuyên tiếp tục được ngân sách nhà nước (NSNN) hỗ trợ, bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên (trong đó có tiền lương).
Kinh phí chi sự nghiệp bảo đảm triệt để tiết kiệm, chặt chẽ
(TBTCO) - Ngày 3/1, Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp đã tổ chức tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch công tác năm 2019. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu dự và chỉ đạo hội nghị.
sự nghiệp công
(TBTCO) - Theo nhận định của Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính, đến thời điểm này, tuy các bộ, ngành, địa phương chưa có kết quả tổng hợp về sắp xếp bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế, nhưng dự kiến năm 2018 giảm chi hàng nghìn tỷ đồng.
lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo đã giảm chi NSNN mỗi năm khoảng 1.000 tỷ đồng
(TBTCVN) - Theo nhận định của Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp (Bộ Tài chính), đến thời điểm này, tuy các bộ, ngành, địa phương chưa có kết quả tổng hợp về sắp xếp bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL), tinh giản biên chế, nhưng dự kiến năm 2018 giảm chi hàng nghìn tỷ đồng.
Cần nâng cao nguồn thu qua việc nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ thu hút người học.
(TBTCVN) - Theo ông Phạm Văn Trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính.
Đến năm 2016 đã có khoảng trên 8.000 dự án đầu tư trong lĩnh vực XHH
(TBTCVN) - Trao đổi với phóng viên TBTCVN xung quanh vấn đề xã hội hóa (XHH) dịch vụ công (DVC), ông Phạm Văn Trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính cho biết, cần xác định thứ tự ưu tiên đầu tư từ ngân sách nhà nước (NSNN) cho từng loại hình DVC thuộc phạm vi quản lý.
Trong năm 2018, cả nước sẽ phấn đấu giảm khoảng 2,5% số đơn vị sự nghiệp công lập.
(TBTCVN) - Chương trình tiết kiệm, chống lãng phí vừa được Chính phủ ban hành, cùng với siết chặt kỷ luật tài khóa, kế hoạch sắp xếp, tinh giản biên chế cũng đã được đề ra với rất nhiều mục tiêu cụ thể.
Các chính sách ASXH hiện nay giúp các đối tượng thụ hưởng
(TBTCVN) - Trao đổi với phóng viên TBTCVN, ông Phạm Văn Trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính cho biết,