Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Vụ thép rơi chết người
Kỷ luật
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng mới ký Quyết định số 4231/QĐ-BGTVT thành lập Hội đồng kỷ luật ông Phạm Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco 1).