Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Vụ trưởng Vụ Đầu tư
Ước thanh toán vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước 11 tháng năm 2018 là hơn 239.573 tỷ đồng.
(TBTCVN) - Chỉ còn 1 tháng nữa là hết thời gian nghiệm thu khối lượng hoàn thành kế hoạch vốn năm của các dự án. Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành chỉ đạo chủ đầu tư rà soát khối lượng thực hiện để nghiệm thu trong tháng 12.
Một số dự án có nguồn vốn lớn đang thực hiện
(TBTCVN) - Theo ông Lê Tuấn Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư (Bộ Tài chính), do quy định các dự án trong kế hoạch đầu tư công hàng năm được giải ngân đến 31/12 năm sau, khiến số vốn chuyển nguồn sang năm sau ngày càng tăng. Áp lực giải ngân nguồn vốn kéo dài sẽ được dồn vào nửa cuối năm.
Nhiều công ty giải ngân chậm có nguyên nhân từ khâu phân bổ vốn.
(TBTCVN) - Hiện giải ngân vốn ngân sách trung ương cho chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) diễn ra rất chậm, mới đạt 22,6% kế hoạch. Do đó, Bộ Tài chính đã đề xuất một loạt giải pháp nhằm đẩy nhanh tốc độ giải ngân nguồn vốn này, nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2018.
Dự án bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2  không những chậm tiến độ giải ngân
(TBTCVN) - Báo cáo gửi về Bộ Tài chính cho thấy, một số bộ, ngành có nhiều dự án kế hoạch vốn cần giải ngân rất lớn trong năm 2018. Điển hình như Bộ Y tế với hơn 2.340 tỷ đồng, nhưng đến nay chưa giải ngân được đồng vốn nào.
Trong năm 2017, có 8.456 dự án vi phạm thời gian quyết toán, chiếm 11% dự án hoàn thành.  Ảnh: TL
(TBTCVN) - Bộ Tài chính vừa công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước năm 2017. Theo báo cáo này, có sự chênh lệch khá lớn giữa giá trị quyết toán, giá trị đề nghị quyết toán (chỉ bằng 50 - 58%) so với tổng mức đầu tư.