Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp
Cần nâng cao nguồn thu qua việc nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ thu hút người học.
(TBTCVN) - Theo ông Phạm Văn Trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính.
Đến năm 2016 đã có khoảng trên 8.000 dự án đầu tư trong lĩnh vực XHH
(TBTCVN) - Trao đổi với phóng viên TBTCVN xung quanh vấn đề xã hội hóa (XHH) dịch vụ công (DVC), ông Phạm Văn Trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính cho biết, cần xác định thứ tự ưu tiên đầu tư từ ngân sách nhà nước (NSNN) cho từng loại hình DVC thuộc phạm vi quản lý.
Trong năm 2018, cả nước sẽ phấn đấu giảm khoảng 2,5% số đơn vị sự nghiệp công lập.
(TBTCVN) - Chương trình tiết kiệm, chống lãng phí vừa được Chính phủ ban hành, cùng với siết chặt kỷ luật tài khóa, kế hoạch sắp xếp, tinh giản biên chế cũng đã được đề ra với rất nhiều mục tiêu cụ thể.
Các chính sách ASXH hiện nay giúp các đối tượng thụ hưởng
(TBTCVN) - Trao đổi với phóng viên TBTCVN, ông Phạm Văn Trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính cho biết,
NSNN bảo đảm đầu tư cho các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa.
(TBTCVN) - Ông Nguyễn Trường Giang, Phó vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính cho biết, ngân sách nhà nước (NSNN) sẽ thay đổi phương thức phân bổ kinh phí,
Việc giao quyền tự chủ cho các đơn vị được ổn định trong thời gian 3 năm
(TBTCVN) - Hiện nay, các bộ, địa phương đang soạn thảo văn bản hướng dẫn về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL). Tuy nhiên, tiến độ xây dựng các văn bản này còn chậm.
Đơn vị sự nghiệp công
(TBTCVN) - Một trong những điểm mấu chốt nhất khi xây dựng cơ chế tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập là việc đảm bảo cho người dân được tiếp cận các dịch vụ sự nghiệp công thiết yếu. Đây là một yêu cầu quan trọng, cả về mặt chính trị, kinh tế và xã hội.
Ông Võ Thành Hưng
(TBTCVN) - Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 / 21-6-2015), tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, phóng viên Thời báo Tài chính Việt Nam (TBTCVN).
Nghị định số 16/2015/MĐ-CP
(TBTCO) - Chiều ngày 5/6, Bộ Tài chính đã tổ chức cuộc họp báo chuyên đề về triển khai Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các nghị định về cơ chế tự chủ trong các lĩnh vực chuyên ngành.