Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
bổ nhiệm nhân sự mới
(TBTCO) - Chiều ngày 3/12/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trao quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) và Cục trưởng Cục Tin học và thống kê tài chính.
phạm đức thắng
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Quyết định số 2189/QĐ-BTC ngày 20/11/2018 về việc bổ nhiệm ông Phạm Đức Thắng, quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tài chính.
Đơn vị sự nghiệp công lập
(TBTCVN) - Theo ông Phạm Xuân Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính, cần rà soát, tách bạch chức năng quản lý nhà nước với chức năng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.
Số các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính đã giảm đáng kể.
(TBTCVN) - Từ năm 2013, Bộ Tài chính đã tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương về sắp xếp, tinh gọn bộ máy và đạt kết quả tích cực.
Kiểm tra hàng dự trữ
(TBTCVN) - “Tinh gọn lại bộ máy là một vấn đề khá nhạy cảm vì liên quan đến con người.
Cấp chi cục tại Tổng cục Thuế giảm khoảng 200 chi cục trong năm 2018 và 2019. Ảnh: T.T
(TBTCVN) - Từ năm 2018, Bộ Tài chính sẽ kiện toàn, tinh gọn bộ máy đảm bảo hoạt động hiệu quả, tăng hiệu lực quản lý đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Trước mắt, sẽ thực hiện thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo
(TBTCVN) - Bộ Tài chính là một trong những bộ sớm ban hành đề án thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, nhằm chọn người có tài, có đức, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ có cơ hội tham gia vào công tác lãnh đạo.