Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vũ văn tiền
ảnh hơp tác
(TBTCO) - Hơn 321,6 tỷ đồng lỗ lũy kế “treo” trên sổ sách cuối năm 2014 của CtyCP Đầu tư tổng hợp Hà Nội (Hanic, mã SHN) đã được “xoá” nhẹ nhàng. Vì Hanic “bỗng dưng” có khoản lợi nhuận đột biến từ một số thương vụ làm ăn với đối tác có liên quan đến cổ đông chiến lược Geleximco.