Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vụ vật liệu xây dựng
xi măng
(TBTCO) - Theo Vụ Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng), xuất khẩu sản phẩm xi măng 11 tháng năm 2018 đạt 28,97 triệu tấn, vượt 65% so với kế hoạch năm (kế hoạch năm 2018 xuất khẩu 18 - 19 triệu tấn sản phẩm xi măng).
xi măng
(TBTCO) - Theo Vụ Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng), ước tiêu thụ sản phẩm xi măng trong 10 tháng năm 2018 đạt khoảng 85,23 triệu tấn, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 100% kế hoạch tiêu thụ từ 83 - 85 triệu tấn sản phẩm xi măng của cả năm.
xi măng
(TBTCO) - Theo Vụ Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng), xuất khẩu sản phẩm xi măng tháng 9/2018 ước đạt khoảng 2,2 triệu tấn, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2017.
xm
(TBTCO) - Theo Vụ Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng), lượng sản phẩm xi măng xuất khẩu vẫn đạt kết quả ấn tượng khi mới chỉ trong 7 tháng ước đạt 17,84 triệu tấn, gần "cán đích" kế hoạch xuất khẩu của cả năm 2018 (từ 18 - 19 triệu tấn).
xm
(TBTCO) - Theo Vụ Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng), xuất khẩu sản phẩm xi măng vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh với sản lượng xuất khẩu trong 6 tháng năm 2018 ước đạt khoảng 15,42 triệu tấn, đạt 85,6% chỉ tiêu xuất khẩu của cả năm và tăng 50% so với cùng kỳ.
xm
(TBTCO) - Xuất khẩu sản phẩm xi măng có thể cán đích sớm, khi chỉ trong 5 tháng đã tiêu thụ ước đạt 13,76 triệu tấn/19 triệu tấn kế hoạch năm 2018.
xm
(TBTCO) - Theo số liệu của Vụ Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng), xuất khẩu xi măng, clinker của cả nước trong 4 tháng đầu năm 2018 duy trì mức tăng cao, đạt gần 10 triệu tấn, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2017, vượt 300 triệu USD.
xi mang
(TBTCO) - Xuất khẩu sản phẩm xi măng tháng 3/2018 ước đạt khoảng 2,4 triệu tấn, tăng 30% (so với cùng kỳ năm 2017). Tính chung xuất khẩu sản phẩm xi măng trong quý I ước đạt khoảng 7,51 triệu tấn, tăng 28%.
Xi măng
(TBTCO) - 7 tháng đầu năm 2015, sản lượng xi măng và clinker tiêu thụ ước đạt 40,98 triệu tấn, bằng 110% so với cùng kỳ năm 2014, đạt 57% kế hoạch năm 2015.