Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Vũ Xuân Dương
(TBTCO) - Cá nhân bị xử phạt hành chính là ông Vũ Xuân Dương, với tổng số tiền bị phạt 250 triệu đồng, do tạo ra cung, cầu giả để thao túng giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinam (CVN).