Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Vũng Chùa-Đảo Yến.
đại tướng
(TBTCO) - Kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975-2015), chỉ trong 3 ngày qua, đã có gần 4.800 đoàn với hơn 100.000 lượt người từ khắp mọi miền Tổ quốc đến dâng hương và viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa-Đảo Yến.