Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vùng Tây Bắc
Tây bắc
(TBTCO) - 5 năm qua (2010 - 2015) đã đầu tư hoàn thành hơn 40 dự án giao thông quan trọng cấp bách, với tổng nguồn vốn huy động gần 30 nghìn tỷ đồng phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng cho vùng Trung du và miền núi phía Bắc nói riêng và cả nước nói chung...
du lịch Tây Bắc
(TBTCO) - Sáng nay (6/5), tại Tp. Điện Biên Phủ, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại Giao và UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức “Hội nghị Liên kết phát triển Du lịch vùng Tây Bắc và Gặp gỡ Đoàn Ngoại giao”.