Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vướng mắc C/O
hải quan
(TBTCO) - Trước vướng mắc trong việc tiếp nhận, kiểm tra chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) điện tử và bản giấy, Tổng cục Hải quan đã có văn bản hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố giải quyết vấn đề này.