Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vượt chỉ tiêu
HQ Thanh Hóa
(TBTCO) - Cục Hải quan Thanh Hóa đã thu ngân sách vượt chỉ tiêu dự toán được giao năm 2020, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2019.
HQHN
(TBTCO) - Năm 2019, Hải quan Hà Nội đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực công tác, đặc biệt là thu ngân sách đạt 22.701 vượt chỉ tiêu phấn đấu được giao…
hải quan an giang
(TBTCO) - Với sự chủ động tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) của doanh nghiệp (DN), Cục Hải quan An Giang đã thu ngân sách đạt 283% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, hơn 100% chỉ tiêu phấn đấu Tổng cục Hải quan giao.
cảng Đình Vũ, Hải Phòng
(TBTCO) - Năm 2019, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ (Cục Hải quan Hải Phòng) được giao chỉ tiêu thu ngân sách 7.100 tỷ đồng và chỉ tiêu phấn đấu là 8.000 tỷ đồng. Đến ngày 15/12 vừa qua, đơn vị đã thu ngân sách vượt cả 2 chỉ tiêu này.
bac 2
(TBTCO) - Tính đến ngày 29/11, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) từ hoạt động xuất nhập khẩu trên toàn địa bàn TP. Hồ Chí Minh được 109.100 tỷ đồng, đạt 100,3% dự toán pháp lệnh (108.800 tỷ đồng). Căn cứ theo chỉ tiêu được giao, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã xuất sắc thu vượt 300 tỷ đồng.
HQ AG
(TBTCO) - Với sự chủ động, nỗ lực trong tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu (XNK), Cục Hải quan An Giang đã thu ngân sách vượt chỉ tiêu được giao từ đầu năm 2019, tăng 161% so với cùng kỳ năm 2018.
hai quan long an
(TBTCO) - Theo Cục Hải quan Long An, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) do đơn vị thực hiện tính đến ngày 1/10 được hơn 2.958 tỷ đồng, vượt 21,24% dự toán pháp lệnh (2.440 tỷ đồng) và tăng 63% so với cùng kỳ năm 2018.
Hải quan Quảng Nam
(TBTCO) - Hải quan Quảng Nam cho biết, năm 2018, đơn vị đã thu nộp ngân sách 21 tỷ đồng từ công tác phát hiện và xử lý vi phạm; trong đó, thu từ công tác kiểm tra sau thông quan (hậu kiểm) vượt 97% so với chỉ tiêu được giao...
hải quan an giang
(TBTCO) - Cục Hải quan An Giang cho biết, năm 2018, đơn vị đã nỗ lực thu ngân sách đạt hơn 192,7 tỷ đồng, vượt hơn 20% chỉ tiêu pháp lệnh Bộ Tài chính, vượt hơn 13% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao phấn đấu.