Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vượt kế hoạch
tbc
(TBTCO) - Quý IV/2018, Công ty CP Thủy điện Thác Bà (mã Ck TBC) đạt lợi nhuận sau thuế 53 tỷ đồng, nâng mức lợi nhuận sau thuế cả năm lên 205,5 tỷ đồng, tăng 24% so với mức đạt được trong năm 2017.
apc
(TBTCO) - Quý IV/2018, Công ty CP Chiếu xạ An Phú (mã ck APC) đạt mức lợi nhuận sau thuế 15,1 tỷ đồng, nâng tổng lợi nhuận sau thuế cả năm 2018 lên 73,9 tỷ đồng, vượt 120% kế hoạch.
qns
(TBTCO) - Công ty CP Đường Quảng Ngãi (mã Ck QNS) công bố số ước kết quả kinh doanh năm 2018 với doanh thu dự kiến 8.350 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2017 và vượt 11% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế cũng tăng 7% và gấp 5,6 lần kế hoạch năm, dự kiến đạt 1.097 tỷ đồng.
svc
(TBTCO) - Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn – Savico (mã Ck SVC) công bố kết quả kinh doanh lũy kế 9 tháng đầu năm với doanh thu hơn 9.631 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 190 tỷ đồng.
gas
(TBTCO) - Lũy kế 9 tháng đầu năm, Tổng công ty CP Khí Việt Nam - PV GAS (mã Ck GAS) có lợi nhuận sau thuế tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ năm 2017 và vượt 41% kế hoạch năm 2018, đạt gần 9.083 tỷ đồng.
apc
(TBTCO) - Công ty CP Chiếu xạ An Phú (mã Ck APC) công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018 với mức lợi nhuận ròng vượt 5% kế hoạch năm, đạt 34,8 tỷ đồng.
pvt
(TBTCO) - Tổng công ty CP Vận tải dầu khí (mã Ck PVT) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, với mức lợi nhuận tăng đột biến, gấp hai lần cùng kỳ năm 2017 và vượt 68% kế hoạch lợi nhuận năm 2018.
seb
(TBTCO) - Công ty CP Đầu tư và phát triển điện miền Trung (mã Ck SEB) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, với doanh thu 181,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 110 tỷ đồng, vượt 13% kế hoạch năm 2018.
hai quan binh phuoc
(TBTCO) - Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Cục Hải quan Bình Phước cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước (tính đến 31/5) là 248,9 tỷ đồng, đạt 41,15% chỉ tiêu được giao thêm (605 tỷ đồng). Nếu so với kế hoạch thu được lập ra từ đầu năm (243,2 tỷ đồng), số thu trên vượt 5,76 tỷ đồng.