Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vượt quá tải trọng
ký cam kết
(TBTCO) - Lễ ký vừa diễn ra tại Hội nghị ký cam kết không xếp hàng lên phương tiện quá tải trọng cho phép được tổ chức tại Bắc Kạn.