Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vượt thu ns
(TBTCO) - Đó là số thu nội địa ước thực hiện trong tháng 9 của ngành Thuế Bắc Ninh; tính lũy kế 9 tháng đạt gần 4.721 tỷ đồng, đạt 80% dự toán, tăng trưởng 41% so với cùng kỳ.