Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Warren Edward Buffet
(TBTCO) - Warren Edward Buffet - một trong những tỷ phú nổi tiếng và được nói đến nhiều nhất trên thế giới, được sinh ra vào ngày 30/8/1930. Tài sản của ông hiện nay ước tính khoảng 59,1 tỷ USD.