Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa WB cho rằng
fdi
(TBTCO) - Đây là nhận định của nhóm chuyên gia Ngân hàng Thế giới (WB), tại buổi họp báo công bố Báo cáo Cập nhật kinh tế Khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, ngày 13/4, tại Hà Nội.