Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa WBG
ngheo
(TBTCVN) - Để hỗ trợ các nước nghèo vượt qua đại dịch Covid-19, G20 đã tạm ngừng nghĩa vụ trả nợ của các quốc gia này.