Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa WeWork
i
(TBTCO) - Ngày 13/3, WeWork - công ty cung cấp không gian và dịch vụ giúp con người sống để làm việc, đã ra mắt không gian làm việc tương tác chính thức đầu tiên ở Việt Nam, tại tòa nhà E. Town Central, quận 4, TP. Hồ Chí Minh.
tin anh
(TBTCO) - WeWork (công ty sáng tạo cung cấp không gian và dịch vụ cho doanh nghiệp) vừa chính thức công bố gia nhập thị trường Việt Nam với trụ sở đầu tiên đặt tại E-Town Central ở quận 4, TP Hồ Chí Minh.