Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xã đảo kiên giang
điện ra đảo
(TBTCO) - Tỉnh Kiên Giang và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang phối hợp triển khai thực hiện dự án cấp điện lưới Quốc gia cho 7 xã đảo của tỉnh, với tổng vốn đầu tư khoảng 1.506 tỷ đồng, do Tổng Công ty Điện lực miền Nam làm chủ đầu tư.