Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xã đường hồng
thanh niên bộ tài chính
(TBTCO) - Trong 3 ngày từ 5 - 7/12/2014, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính phối hợp với Đoàn thanh niên Sở Tài chính Hà Giang đã tặng 10 cặp dê, sách vở và chăn bông (trị giá 60 triệu đồng) cho 10 hộ đoàn viên nghèo và học sinh xã Đường Hồng, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang.