Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xã hội hóa
quốc hội
(TBTCO) - Cả nước còn 2.662 công trình nguy hiểm về cháy, nổ đã đưa vào sử dụng nhưng chưa được thẩm duyệt thiết kế, hoặc đã thẩm duyệt nhưng chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy (PCCC). Đặc biệt, đến tháng 7/2018, vẫn còn 110 công trình cao tầng đã vào hoạt động nhưng chưa nghiệm thu PCCC.
HQH
(TBTCO) - Tụt hậu về kinh tế, nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình là do chưa đột phá thành công các vấn đề cốt lõi của tăng trưởng theo chiều sâu, là căn nguyên việc chúng ta tăng trưởng nhanh nhưng chưa hóa rồng, hóa hổ... là những nhận định của đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận sáng 30/10.
Nam Định
(TBTCO) - Ông Đoàn Hồng Phong - Bí thư Tỉnh ủy Nam Định cho biết, một trong những kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới (NTM) của Nam Định là khuyến khích xã hội hóa các nguồn lực; kêu gọi người dân Nam Định trong và ngoài nước cùng chung tay xây dựng quê hương.
xã hội hóa dịch vụ công
(TBTCO) - Dự kiến, sẽ có nhiều ưu đãi về thuế, phí, tín dụng, huy động vốn... nhằm khuyến khích xã hội hóa (XHH) đối với các hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công như giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.
tiểu học
(TBTCO) - UBND tỉnh Ninh Thuận đặt ra mục tiêu đẩy mạnh huy động các nguồn lực xã hội, thúc đẩy sự phát triển của các cơ sở giáo dục ngoài công lập đạt tỷ lệ 8,57% số cơ sở, 10% người học vào năm 2020 và lần lượt là 8,9% và 10,4% vào năm 2025.
Đua thuyền
(TBTCO) - Hà Nội đẩy mạnh công tác xã hội hóa thể dục thể thao thành phố đến năm 2025 theo nguyên tắc các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và nhân dân tự bỏ vốn thực hiện; Nhà nước hỗ trợ theo cơ chế chính sách không vượt quá 30% tổng vốn đầu tư và có 3 mức xã hội hóa đối với thể thao chuyên nghiệp.
học sinh
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang xây dựng và tiếp thu ý kiến của các vụ, cục, các bộ, ngành, địa phương liên quan để hoàn thiện chính sách khuyến khích thành lập các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.
dịch vụ công
(TBTCO) - Trong bối cảnh nguồn lực đầu tư từ Nhà nước còn hạn chế, việc xã hội hóa các dịch vụ công là một mục tiêu quan trọng để thúc đẩy sự phát triển kinh tế đất nước. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Nhà nước cần trao quyền cho tư nhân nhiều hơn và thay đổi tư duy “ôm” việc của doanh nghiệp (DN).
học sinh đồng tháp
(TBTCO) - Sau thực hiện sắp xếp, sáp nhập và nâng mức tự chủ các đơn vị sự nghiệp, tỉnh Đồng Tháp đã giảm được 71 đơn vị sự nghiệp và 1.804 biên chế hưởng lương từ ngân sách.