Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xã hội hóa
an sinh xã hội
(TBTCO) - Cùng với việc kịp thời, linh hoạt hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, thời gian tới TP. Hà Nội cũng sẽ phát triển hệ thống an sinh xã hội phù hợp, đa dạng, linh hoạt, đáp ứng nhu cầu, khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội của nhân dân.
thuế thu nhập doanh nghiệp
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 71/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu theo Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/5/2014.
dl
(TBTCO) - Hiệp hội Du lịch Việt Nam chủ trương triển khai xã hội hóa chương trình vắc - xin để hưởng ứng chương trình phòng chống Covid-19 của Chính phủ, tạo điều kiện sớm khôi phục ngành du lịch trong bối cảnh bình thường mới.
tt
(TBTCO) - Kết luận cuộc họp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đẩy mạnh xã hội hóa để huy động sức mạnh tổng hợp cho phát triển văn hóa và nâng cao giá trị con người.
đất
(TBTCO) - Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Phú Thọ, Bộ Tài chính cho biết, chính sách xã hội hóa đã có quy định cụ thể về việc giao các địa phương căn cứ tình hình thực tế để ban hành mức miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở xã hội hóa.
chung cư cũ
(TBTCO) - Từ năm 2021-2022, Hà Nội thực hiện kiểm định 126 chung cư có tình trạng kỹ thuật mức 2 đã được thành phố chấp thuận rà soát, kiểm định 19 khu chung cư cũ đã báo cáo ý tưởng quy hoạch. Từ năm 2021-2025, tổ chức tổng kiểm tra, rà soát, kiểm định chi tiết đối với toàn bộ các chung cư còn lại.
tiêm vaxin
(TBTCO) - Thành ủy Hà Nội thống nhất kế hoạch triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân. Theo đó, Hà Nội bố trí nguồn ngân sách và huy động nguồn lực xã hội hóa để triển khai việc mua và tiêm vacine phòng dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.
lâm nghiệp
(TBTCO) - Để hiện thực hóa mục tiêu tại các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về lâm nghiệp, ngành lâm nghiệp cần phải xã hội hóa nguồn lực bao gồm cả nhân lực, vật lực. Từ đó, phát triển một nền lâm nghiệp có trách nhiệm.
vắc
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của một số địa phương như Hà Nội, Hải Phòng… mua vắc xin theo phương thức xã hội hóa theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và của Thủ tướng Chính phủ.