Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xã hội hóa bến xe khách
xã hội hóa bến xe
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành cơ chế, chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách.