Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục
(TBTCO) - Ông Trần Đức Thắng, Cục trưởng Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính cho biết, các chính sách tài chính sẽ được thay đổi nhằm khuyến khích xã hội hóa (XHH) trong các lĩnh vực dân sinh, để người dân có cơ hội thụ hưởng các dịch vụ ngày càng tốt hơn và giảm gánh nặng cho NSNN.