Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xã hội hóa dịch vụ công
dịch vụ công
(TBTCO) - Trong bối cảnh nguồn lực đầu tư từ Nhà nước còn hạn chế, việc xã hội hóa các dịch vụ công là một mục tiêu quan trọng để thúc đẩy sự phát triển kinh tế đất nước. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Nhà nước cần trao quyền cho tư nhân nhiều hơn và thay đổi tư duy “ôm” việc của doanh nghiệp (DN).
giải phóng mặt bằng
(TBTCO) - Theo báo cáo của các địa phương gửi đến Bộ Tài chính, từ năm 2006 đến nay đã có trên 8.000 dự án xã hội hóa (XHH) đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công (SNC) được cấp giấy phép đầu tư và đi vào hoạt động, tổng số vốn đầu tư lên đến 132.000 tỷ đồng.
xã hội hóa
(TBTCO) - Hiện nay, các trường ngoài công lập mới thành lập chủ yếu là trường đa cấp (trường có học sinh các độ tuổi từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT), tuy nhiên do chưa có quy định cho loại hình trường này nên tỉnh Hòa Bình gặp khó khăn khi thực hiện chính sách xã hội hóa.
nước sạch
(TBTCO) - Tính đến 2016, tỉnh Thái Bình đã thu hút được 59 dự án đầu tư xây dựng công trình nước sạch nông thôn, với tổng vốn đăng ký là 1.169 tỷ đồng, phục vụ nước sinh hoạt cho hơn 1,5 triệu người trên địa bàn 237 xã.
xã hội hóa
(TBTCO) - UBND tỉnh Bình Định cho biết, do ngân sách tỉnh còn khó khăn nên chưa đầu tư cơ sở hạ tầng mà sử dụng quỹ nhà hiện có để cho cơ sở thực hiện xã hội hóa thuê nhằm khuyến khích nhà đầu tư giảm chi phí.
xã hội hóa
(TBTCO) - UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, việc vay vốn tín dụng đầu tư, huy động vốn dưới dạng cổ phần, góp vốn từ người lao động trong các đơn vị, huy động các nguồn hợp pháp khác cho dự án xã hội hóa còn hạn chế, do hiệu quả về tài chính không cao.
xã hội hóa
(TBTCO) - Thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa, tỉnh Trà Vinh đã miễn, giảm tiền thuê đất, sử dụng đất cho 4 doanh nghiệp đầu tư dự án xã hội hóa với tổng số tiền là hơn 52 tỷ đồng.
xã hội hóa
(TBTCO) - UBND TP. Cần Thơ cho biết, cơ quan này sẽ ban hành bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư các dự án vốn ngoài ngân sách nhà nước.
xã hội hóa
(TBTCO) - Từ năm 2014 đến năm 2017, UBND tỉnh Khánh Hòa đã hỗ trợ lãi suất vay đầu tư cho các dự án xã hội hóa gần 15 tỷ đồng, trong đó lĩnh vực y tế là hơn 9,8 tỷ đồng, lĩnh vực môi trường là 5,1 tỷ đồng.