Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xác định giá trị tài sản
Cảng SG
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án di dời và bàn giao mặt bằng khu Cảng Nhà Rồng- Khánh Hội của Cảng Sài Gòn, trong đó nhấn mạnh đến việc xử lý tài sản không xác định vào giá trị cổ phần hóa của Cảng Sài Gòn.
ĐVSNCL
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có công văn đề nghị các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ xác định giá trị tài sản nhà nước (TSNN) để giao cho đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) tự chủ về tài chính quản lý.
ĐVSNCL
(TBTCO) - Mặc dù lợi ích của việc xác định giá trị tài sản (TS) để giao cho đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp là thấy rõ, tuy nhiên, nhiều đơn vị vẫn còn chưa mạnh dạn, vì muốn “thăm dò” hoặc chưa sẵn sàng với sự thay đổi.