Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xăng dầu bán lẻ
kinh doanh xang dau
(TBTCO) - Theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu vừa được Chính phủ ban hành, thương nhân có đủ 5 điều kiện sẽ được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu.