Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xăng dầu thành phẩm
xăng dầu
(TBTCO) - Trong đó giá xăng RON92 tăng 12,19%; dầu điêzen 0,05S tăng 5,72%; dầu hỏa tăng 0,75%; dầu madút 180cst tăng 1,06%; riêng giá dầu thô WTI giảm 3,70%.
xăng dầu
(TBTCO) - Bình quân tháng 2/2015, giá xăng dầu thành phẩm thế giới so với bình quân tháng 1/2015 tăng từ 7,20-23,86%.
giá xăng dầu
(TBTCO) - Đa số giới phân tích đều cho rằng trong ngắn hạn, giá xăng, dầu thế giới vẫn diễn biến phức tạp.