Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xăng giảm giá cước không giảm
giá cước vận tải
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa quyết định thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành làm việc với các địa phương, tập trung vào công tác quản lý Nhà nước về giá cước vận tải và giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi.