Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xăng giảm giá lần thứ 9
giảm giá xăng
(TBTCO) - Từ 11 giờ ngày 7/11, xăng giảm tiếp 949 đồng/lít, dầu điêzen giảm 520 đồng/lít, dầu hỏa giảm 351 đồng/lít và dầu madut giảm 895 đồng/kg.