Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xây dựng bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec
Toàn cảnh Lễ khởi công Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec.
(TBTCO) - Đây là tổng vốn đầu tư do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long theo mô hình và tiêu chuẩn 5 sao, khởi công ngày 12/3/2015.