Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xây dựng cầu treo dân sinh
cau treo dan sinh
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý ứng trước nguồn vốn ngân sách Trung ương số tiền 400 tỷ đồng cho Bộ Giao thông Vận tải thực hiện Đề án xây dựng cầu treo dân sinh đảm bảo an toàn giao thông trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên trong năm 2014.