Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xây dựng chỉ dẫn địa lý
xk gao
(TBTCO) - Điều tiên quyết là doanh nghiệp (DN) ngành gạo cần tập trung vào chất lượng thay vì chạy theo số lượng như thời gian vừa qua. Đặc biệt, cần xây dựng chỉ dẫn địa lý để tăng thêm giá trị cho hạt gạo của Việt Nam trên thị trường quốc tế.