Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xây dựng cơ bản
giải ngân
(TBTCO) - 8 tháng đầu năm, khối lượng giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ước đạt 5.919,7 tỷ đồng, bằng 42,6% kế hoạch năm.
kho bạc
(TBTCO) - Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), dự kiến đến ngày 30/6, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 là hơn 153.676 tỷ đồng, đạt 34,2% kế hoạch. So với cùng kỳ năm 2019, đã tăng hơn 46.526 tỷ đồng về giá trị, tăng 4,4% về tỷ lệ so với kế hoạch vốn.
NC
(TBTCO) - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), 4 tháng đầu năm, khối lượng giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 2.303,5 tỷ đồng, bằng 16,48% kế hoạch năm.
giải ngân chi xây dựng cơ bản bằng vốn nước ngoài
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa công bố thông tin giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài lũy kế đến 31/3/2020. Theo đó, tổng số vốn giải ngân của các bộ, ngành, địa phương mới được hơn 2.666 tỷ đồng.
Bản Mồng
(TBTCO) - 3 tháng đầu năm 2020, khối lượng giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên tổng vốn từ ngân sách nhà nước đã giao của Bộ NN&PTNT ước đạt 1.514 tỷ đồng, bằng 10,83% kế hoạch năm. Một trong những nguyên nhân chính khiến tỷ lệ giải ngân chưa cao do tác động bởi dịch bệnh Covid-19.
xây dựng cơ bản
(TBTCO) - Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản tính đến ngày 31/3 thuộc kế hoạch năm 2020 là 57.508,5 tỷ đồng, ước đạt 12,8% kế hoạch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN.
giải ngân vốn đầu tư công
(TBTCO) - KBNN Hưng Yên cho biết, tính từ đầu năm đến hết tháng 2, số giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua đơn vị đạt 569,7 tỷ đồng/3.086,9 tỷ đồng, tương ứng đạt 18,5% kế hoạch.
dự án đầu tư
(TBTCO) - Báo cáo của Sở Tài chính Ninh Bình cho biết, trong năm 2019, đơn vị đã thẩm tra và trình phê duyệt quyết toán 93 công trình, dự án. Qua thẩm tra, đơn vị đã cắt giảm 7,18 tỷ đồng do sai chế độ, khối lượng, định mức.
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long và đại diện các đơn vị chức năng làm thủ tục quyết toán
(TBTCVN)- Theo ông Mai Đăng Khuê, Phó Giám đốc KBNN Vĩnh Long, có nhiều nguyên nhân làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, dẫn tới tỷ lệ giải ngân đến 30/12/2019 trên quản lý chỉ đạt 67,4% kế hoạch vốn phân bổ năm 2019, thấp hơn 4% so với cùng kỳ năm 2018.