Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xây dựng khách sạn 5 sao hợp tác với Hilton
đầu tư FDI vào Hải Phòng
(TBTCO) - UBND TP Hải Phòng cho biết, tính từ tháng 9/2011 đến hết tháng 10/2014, địa phương này đã thu hút được 124 dự án FDI cấp mới và 91 dự án FDI tăng vốn với tổng số vốn thu hút mới và tăng thêm đạt hơn 5,402 tỷ USD.