Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xây dung nông thôn mới
Hà Nội
(TBTCO) - Trong giai đoạn 2016 - 2020, Hà Nội đã chú trọng đến lĩnh vực phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân. Hàng năm, HĐND bố trí ngân sách năm sau cao hơn năm trước. Đến nay, thành phố không còn tình trạng nợ đọng xây dựng nông thôn mới
Nông sản Việt Nam ngày càng được nâng cao giá trị nhờ thực hiện tái cơ cấu.
(TBTCVN) - Sau 8 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, 4 năm thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành Nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020, đến nay toàn ngành Nông nghiệp đã tạo được chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả.
agribank
(TBTCO) - Sau gần 10 năm thực hiện cho vay thí điểm Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, Agribank đã triển khai cho vay xây dựng nông thôn mới rộng rãi trên toàn quốc, với doanh số đến nay là 2.868.290 tỷ đồng, tại 8.939 xã, với 2.620.578 khách hàng.
xây dựng nông thôn mới
(TBTCO) - Tính đến nay, 99,7% số xã trên toàn quốc đã được lập đồ án quy hoạch chung xây dựng xã. Các đồ án quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới là cơ sở tiền đề cho xây dựng “Đề án xây dựng xã nông thôn mới để triển khai xây dựng nông thôn mới tại các xã trên toàn quốc”.
nong thon moi
(TBTCO) - Thời gian qua, ngành điện đã không ngừng nâng cấp, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và sinh hoạt của dân cư khu vực nông thôn. Hơn 6 triệu hộ dân nông thôn được sử dụng điện và các dịch vụ điện, hơn 90% số xã đạt tiêu chí về điện nông thôn.
nông thôn mới
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, đến nay vẫn còn 16 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) xây dựng nông thôn mới được giao, với số vốn chưa phân bổ là gần 1.500 tỷ đồng.
Bắc Giang
(TBTCO) - Bắc Giang đạt nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) như 100 xã đạt chuẩn NTM, huy động nguồn lực lớn, cơ bản xóa nợ đọng, đời sống người nông dân được nâng cao.
Nông thôn mới
(TBTCO) - Hà Nội đạt nhiều kết quả trong 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”, từ huy động nguồn lực, thu nhập người nông dân tăng, tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM cao. Hà Nội đang phấn đấu đến năm 2020, tăng trưởng sản xuất nông nghiệp bình quân từ 3,5 - 4%/nă
nước sạch nông thôn
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, nguồn kinh phí ngân sách trung ương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 đã đảm bảo được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.