Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Xây dựng trường chuẩn quốc gia
ha noi
(TBTCO) - "Nội thành thiếu quỹ đất để xây dựng trường học mới, một số trường ở ngoại thành có quỹ đất để xây dựng trường mới nhưng lại không có kinh phí" - đây là hai thách thức chính đối với ngành Giáo dục Hà Nội trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia.