Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
anh th
(TBTCO) - Bộ Tài chính là một trong những cơ quan làm rất tốt việc lấy ý kiến các bên liên quan trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
luat
(TBTCO) - Ông Lưu Bình Nhưỡng, Vụ trưởng -Trưởng Ban III, kiêm Phó chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Bến Tre cho biết như vậy khi trao đổi với phóng viên về giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng văn bản pháp luật trong thời gian tới.
hội nghị pháp chế
(TBTCO) - Vụ Pháp chế đã hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng, thẩm định, rà soát, kiểm tra các văn bản pháp luật tài chính trong kế hoạch cũng như văn bản phát sinh. Tuy nhiên, vụ cần phải làm tốt hơn nữa để các văn bản này phát huy hiệu quả trong thực tiễn.