Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xây nhà tránh bão
ho tro ho ngheo
(TBTCO) - Tỉnh Quảng Ngãi hiện có 3.323 hộ nghèo cần hỗ trợ về nhà ở phòng, tránh bão, lụt.
Mỗi hộ nghèo miền Trung được hỗ trợ 12 triệu đồng xây nhà tránh bão
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành quyết định chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung.