Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xây nhà tránh lũ
(TBTCO) - Đây là ý kiến của Bộ Tài chính vừa gửi Bộ Xây dựng tham gia góp ý vào dự thảo Đề án, Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở tránh lũ khu vực miền Trung.