Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xe chở gỗ
xe tai
(TBTCO) - 21 xe đều chất đầy gỗ tròn, có trọng tải từ 37-42 tấn, vượt quá tải trọng cho phép từ 60-80%. Hiện tại việc xử phạt đối với những xe này đang gặp khó vì thiếu chế tài.