Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xe lắp ráp trong nước
o to
(TBTCO) - Trong tháng 7/2017, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 20.662 xe, giảm 15% so với tháng 6/2017 và giảm 27% so với tháng 7/2016.
Ce nhập khẩu, đã qua sử dụng tiêu thụ khá mạnh trong thời gian vừa qua. Ảnh: MN.
(TBTCO) - Theo báo cáo của các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của VAMA tháng 5/2014 đạt 12.134 xe, tăng 7% so với tháng 4 và tăng 25% so với tháng 5/2013.
ô tô
(TBTCO) - Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng tháng 2/2014 đạt 7.314 xe, giảm so với tháng 1. Tuy nhiên, so sánh với với cùng kỳ năm ngoái, doanh số tháng 2 vẫn tăng mạnh với khoảng 72%.
(TBTCO) - Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam, lượng tiêu thụ xe ôtô tháng 12/2013 đạt 13.205 xe, tăng 30% so với tháng trước đó.