Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xe ô tô chuyên dụng
xe cưu thương
(TBTCO) - Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế.
xe cứu thương
(TBTCO) - Dự thảo nghị định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô do Bộ Tài chính mới hoàn thiện sau khi có ý kiến của các cấp, các ngành và địa phương, đã quy định chặt chẽ hơn đối với xe ô tô chuyên dùng để tránh lợi dụng trong quá trình thực hiện và giảm số lượng xe.
xe chuyên dùng
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có trả lời về đề nghị trang bị xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác của Ban chỉ đạo 389 của tỉnh Quảng Ninh và thỏa thuận bổ sung xe ô tô chuyên dùng của Bộ Xây dựng.
xe chuyên dùng
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, trong đó siết chặt việc quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng.
xe chuyên dùng
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có xác nhận định mức xe ô tô chuyên dùng của Bộ Giao thông vận tải. Theo đó, bộ này sẽ có 199 xe (đã bao gồm số xe chuyên dùng hiện có) của các đơn vị trực thuộc.
xe cho gao
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có quy định về mức trang bị xe ô tô chuyên dùng cho các đơn vị thuộc Bộ Tài chính (quản lý ngành).
xe chuyên dùng
(TBTCO) - Bộ Tài chính cho biết đã nhận được công văn của Sở Tài chính Yên Bái xin ý kiến về việc mua xe ô tô chuyên dùng trên địa bàn tỉnh và vừa có ý kiến hồi đáp.
Ô tô chuyên dùng
(TBTCO) - UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành quyết định quy định số lượng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị của tỉnh. Theo đó, tổng số xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị của tỉnh là 151 chiếc (khối tỉnh là 128 chiếc, khối huyện là 23 chiếc).
xê ô tô công
(TBTCO) - Theo tính toán của Bộ Tài chính, sau khi sắp xếp sẽ dư khoảng 7.000 xe ô tô phục vụ công tác chung, nên năm 2016 cơ bản sẽ không mua mới xe ô tô phục vụ công tác chung.