Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xe ô tô công
xe công
(TBTCO) - Kết quả rà soát ô tô công trên địa bàn tỉnh Nghệ An cho thấy, hiện địa phương có 257 xe ô tô phục vụ công tác chung. Trong 141 xe dôi dư, tỉnh đã có quyết định thanh lý, thu hồi 138 xe và điều chuyển 3 xe.
kho bạc
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 62/2020/TT-BTC hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước (NSNN) qua Kho bạc Nhà nước (KBNN). Thông tư đã hướng dẫn mua sắm tài sản công, trong đó có xe công. Theo đó, KBNN kiểm soát chi không vượt dự toán và giá mua xe.
xe công
(TBTCO) - UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng và quản lý xe ô tô (trừ xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.
xe ô tô
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, trường hợp cần thiết do yêu cầu công tác mà thiếu xe ô tô, thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thể khoán kinh phí sử dụng xe ô tô hoặc thuê dịch vụ xe ô tô khi đi công tác.
xe cứu thương
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, trong khi Bộ Y tế chưa hướng dẫn về tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, thì địa phương trong quá trình thực hiện phải xin ý kiến Bộ Y tế; đồng thời, rà soát, xây dựng định mức xe của cơ quan thuộc quyền quản lý.
xe công
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, để mua xe phục vụ dự án viện trợ không hoàn lại, cần rà soát để bố trí xe, nếu không có xe để giao, thì trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc mua xe ô tô.
xe công
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hướng dẫn về việc điều chuyển xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác của cơ quan này.
xe công
(TBTCO) - Dự thảo thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô đã xác định rõ định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của cục, vụ và tổ chức tương đương thuộc cơ quan bộ và cấp tổng cục.
xe công
(TBTCO) - Theo dự thảo thông tư của Bộ Tài chính, hình thức khoán gọn xe ô tô công chỉ áp dụng trong trường hợp đi công tác thường xuyên trong tháng và xác định mức chi như sau Mức khoán bằng số km đi công tác bình quân hàng tháng nhân (x) với đơn giá khoán.