Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xe vi phạm chở quá tải
Chở quá tải
(TBTCO) - Tổng hợp kết quả chung từ các trạm kiểm tra tải trọng xe và cân xách tay từ ngày 1/4/2014 đến hết ngày 15/9/2014 đã kiểm tra 252.109 xe, trong đó có 41.143 xe vi phạm quá tải, chiếm 16,32%.